היטלי השבחה

תאריך: 12/04/2018

​בין התאריכים 3/6/2018-12/6/2018  אחראי היטלי השבחה יעדר.

את המסמכים ניתן להעביר לאחראיות אזור עפ"י הישוב

והמסמכים יועברו להמשך טיפול בהקדם.